Om BRUKdesign

BRUKdesign ble etablert i 2006 og drives og eies av Benedikte Thallaug Wedset.

Hovedsaklig dreier alt seg om seg om betong! En tilsynelatende smal nisje.
Arbeidet spenner fra teknisk veiledning for produksjon av synlig betong til produksjon av egen design til utsmykking.
Nisjen rommer dermed både egen forskning/design og kunnskap om visuell betongen som bygningsmateriale.

Våren 2012 flyttet BRUKdesign inn i nye lokaler i Sørligata 8b på Enerhaugen.
Her er det gode kontor- og møtelokaler og verksteds-lab. 
I samarbeid med byggutengrenser.no ble BETONGstudio utviklet og etablert. Fra 2013 har lokalene også vært et samlingssted for alle betonginterresserte. Byggherrer, arkitekter, entreprenører, støpere, slipere, leverandører mm treffes her for inspirasjon, problemløsning, utveksling mm. Med de 70-80 prøvene fra medlemmene i BETONGstudio er det et vell av konkrete eksempler. Både for inspirasjon og videre konkretisering.

BRUKdesign utfører hele eller deler av prosesser fra idestadiet til ferdig produkt. 
Alene eller i samarbeid med et godt fungerende og dyktig fagmiljø.
Prosessen kan enkelt deles opp i egne trinn som prises og kan vurderes og velges etter ønske og behov.

 

BRUKdesigns arbeidsområder er;

Materialkompetanse, prosess, design

 • Ideutvikling
 • Utprøving og testing
 • Arbeidsbeskrivelse, teknisk og beskrivende tekst
 • Tilrettelegging for produksjon
 • Veileding
 • Oppfølging med utførende gjennom produksjon til ferdigbefaring

Design og utsmykking

 • Betongelementer med spesielle krav og ønsker.
 • Brukselementer, ute og inne
 • Plasstøpt og prefab

Kurs

 • Innføring
 • Kompetanseheving
 • Etter/videreutdanning